Expona SimpLay – en limfri løsning


Expona SimpLay PUR er egnet for bruk i kommersielle miljøer som kontorer, butikker, og eventuelle rehab prosjekter. Expona SimpLay PUR er også ideel for bruk i boliger som kjøkken, stuer og entre. Gulvet finnes i 22 tre design og 15 sten/effekt design. Produktet har fått Indoor Aircomfor GOLD, noe om betyr veldig lave VOC utslipp. SimpLay er ratet etter BRE Globel til A+, som er den beste merkingen et gulvbelegg kan få innen miljøsertifiseringen. Tykkelsen er på hele 5 mm. Vekten på produktet er 8 kg pr kvm, noe som gjør gulvet stabilt selv uten lim eller klick løsning. Gulvet er enkelt og hurtig å legge. Det egner seg spesielt i områder der det ikke er mulig å lime gulvet. Se hele brosjyren her Expona SimpLay brosjyre.