Grieghallen


Messer, konferanser, mottakelser og bevertning til glede for små og store arrangører. Da gulvene skulle renoveres i deler av arealene, valgte de gummi fra Polyflor Nordic. Grieghallen er levert med en spesialfarge i Artigo Multifloor UNI og Artigo BS Classic i deler av arealet. Håndverkeren har vært Øystein Tvedt as og arkitekten har vært Ratio Arkitekter v/ Terje Gundersen.

Foto: Hanne Jørgensen