Jordobservatorium, Ny Ålesund


Prosjekt: Geodetisk Jordobservatorium Ny-Ålesund

Areal: ca 280 kvm

Produkt: Classic Mystigue

Arkitekt: LPO Arkitekter as

Entreprenør: Veidekke Artctic

Gulventreprenør: Maler Anderesen as