LPO Arkitekter


LPO håndterer komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg. Med eget kontor på Svalbard har LPO også opparbeidet seg spisskompetanse innen arktisk arkitektur.