Nye priser 1. 4. 2019


Prisvarsel 1.4.2019 – Polyflor Nordic­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vi varlser med dette at våre priser vil øke med ca. 2,9% gjeldende fra 1. april 2019. Enkelte produkter kan være gjenstand for individuelle justeringer. Endelig prisliste foreligger 1. mars 2019.

Polyflor leverer varer til hele landet og markedssituasjonen innen frakt er en stor utfordring for oss. Kapasiteten på jernbane reduseres med 25%, som igjen betyr at disse volumene må fraktes på vei. I tillegg til at frakt på vei er dyrere enn bane, så er det stor mangel på sjåfører, noe som igjen øker fraktkostnadene. Videre øker også kostnadene til bompenger og drivstoff.

I tillegg til utfordringer med fraktkostnader, har vi økte priser fra våre produsenter, samt et generelt økt kostnadsnivå som grunnlag for vår prisøkning.

Prisvarselsbrevet finner du her