Nyhet! Silentflor PUR


Kolleksjonen har 36 flotte design. Silentflor er et gulvbelegg for offentlig miljø og oppnår en trinnlydsdemping på 19 dB. Tykkelsen på gulvbelegget er 3,7 mm med et slitesjikt på 0,65 mm. Gulvet er beregnet for helsevesenet, kontor, utdanning og bolig. Den nye kollesjonen oppnår høyeste sliteklasse innenfor gulvbelegg, klasse T. Kolleksjonen har fått Eurofins Indoor Air Comfor Gold, som betyr veldig lave emisjoner og beste klassifisering for innemiljø. Gulvet kan bidra til å oppnå trinnlydskrav eller kravet til flanketransmisjon i ulike byggeprosjekter.

Flanketransmisjon

Når lyden mellom to rom tar andre veier enn gjennom en lydvegg, sier man at man har flanketransmisjon. Eksempel på dette er når man setter opp en gipsvegg på et betonggulv. Da kommer en del av lyden på den ene siden til å gå gjennom betonggulvet, hele betongplaten begynner å vibrere og derigjennom kommer lyden opp gjennom betonggulvet på den andre siden av veggen.

Trinnlyd.

Dette er ofte den lyden mange opplever i hverdagen. Dette er lyden fra naboen over deg. Trinnlyden skal være så lav som mulig. Trinnlydsdemping er et mål på hvor mye trinnlyd reduseres ved bruk av ulike type gulvbelegg på tynne homogene betongbjelkelag.

Les mere om produktet i vår brosjyre eller ta kontakt med en av våre distriktsjefer som kan hjelpe deg å finne en god løsning.

Silentflor PUR brosjyre