Nord Østerdal videregående skole


Nord-Østerdal videregående skole ligger på Tynset i Hedmark. Prosjektet er en ny samlet videregående for hele Nordøsterdalen med hele åtte ulike fagretninger, og er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse i 2009 som ble vunnet av Longva arkitekter med forslaget ”Tuntreet”. Konkurransen tok utgangspunkt i en eksisterende skoletomt eiet av fylkeskommunen. Skolen ligger på et høydedrag i gangavstand til Tynset stasjon og med vidt utsyn i flere retninger.

Korte fakta

  • Arkitekt: Longva Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2009 – 2013
  • Arealforbruk: 13470 m2 (oppvarmet BRA)
  • Kostnader: Prosjektkostnad ca. 320 MNOK
  • Utmerkelser: Årets trebyggeri