Sommerlyst skole


Sted: Tromsø Areal: 8500 kvm BTA Entreprenør: ECO Arkitekter: Filter arkitekter Gulventreprenør: Schwenke & sønn as Ferdig: 2016 Materialvalg gulv: Artigo gumigulv

Foto: Hanne Jørgensen