shopping-cart

Uzin NC 170 Levelstar

Selvutjevnende, hurtig sementbasert sparkelmasse med Level Plus Effekt som gir en spesielt glatt overflate. For alle lagtykkelser.

Bruksområder

 • Sparkling, utjevning og nivellering av undergulv før legging av alle typer gulvbelegg.
 • For alle sjikttykkelser.

 

Egnet til bruk på:

 • betonggulv og gipsgulv
 • undergulv med gamle vannfaste lim- eller sparkelmasserester
 • nye, fastskrudde sponplater P4 – P7 plater
 • ferdiggulv, gips-fiberplater
 • gulvvarme
 • trinsehjul i henhold til EN 12 529 fra 1 mm sparkeltykkelse
 • for tyngre belastning i bo-, nærings- og industriområde, f.eks. sykehus, travle kjøpesentre, industrihaller, osv

Teknisk data

 • Emballasje: papirsekk
 • Emballasjestørrelse: 25kg
 • Holdbarhet: minst 9 måneder
 • Vannmengde: 6,5 liter pr.25 kg sekk
 • Farge: grå
 • Forbruk: 1,5kg pr/m2 pr. mm tykkelse
 • Ideel bearbeidingstemperatur: 15 – 25 grader
 • Brukstid: 20 – 30 minutter
 • Kan gå på:  etter 1,5 – 2 timer
 • Klar til gulvlegging: etter 6 timer
 • Minste arbeidstemperatur: 10 grader på gulvet
 • Kan belastes: etter 24 timer
 • Utflytning: ca. 151 mm ± 5 mm