Entrèsystemer fra Matworks

Entrèsystemer fra Matworks

Vi har gleden av å lansere et nytt produktsortiment, entrèsystemer fra Matworks. En ny dimensjon av velutformede entreer som ikke bare imponerer, men som også vil være en lønnsom investering. En godt utformet entrè med effektive skrape- og tørkesystemer er en lønnsom investering som på sikt kan bidra til lavere renholds- og vedlikeholdskostnader.

Et optimalt inngangsparti består av flere soner som har hver sine oppgaver når kunder besøker dine lokaler. Opptil 80% av smuss fra fottøy og annen trafikk vil fanges opp. Prioriteter entrèsystemer fra Matworks for å ta bedre vare på gulvets design og levetid.

En innovativ game-changer: Tredelt sone-system

Lokaler er forskjellige, men en fellesnevner for alle er at inngangen bør bygges som et tredelt sonesystem. Hver trinn bør være nøye utarbeidet for maksimal effektivitet, for å hindre at regn, snø, sand og grus dras inn. Plasseringen av produktenes ulike egenskaper er avgjørende. Størrelsen på de ulike sonene er også viktig, der hvert av trinnene bør utgjøre minimum 3-4 skritt.

Beskyttelse fra første trinn

Tredloc 25

Sone 1 starter allerede utenfor bygget og kalles avskrapingssonen. Her ønsker man å fjerne store partikler og hindre at det blir dratt med videre inn i lokalet. Vi anbefaler en fotskraperist som skraper av grov skitt, snø og slaps. Tredloc 25 er en revolusjonerende matteløsning i Nitrilgummi, som tåler røff behandling.  Matten leveres i 25 x 25 cm fliser som svært enkle å montere. Det er ikke behov for fagfolk, og man kan bytte ut fliser eller utvide sonene ved ønske.

Vil du vite mer? Klikk på bilde for å gå til produktsiden. Der kan du kan se nærmere på alle designene fra Tredloc 25. Ønsker du mer informasjon finner du vår kontaktinformasjon her. 

Workspace Entrance

Sone 2 er området rett innenfor døren og har som oppgave å fjerne resterende smuss og en større andel av fukt fra sko, hjul eller annet som fraktes over. Sonen bør ha kombinerte funksjoner som sørger for skrap og fuktopptak. Her anbefaler vi kombinasjonsmatten Workspace Entrance, med enkel installasjon for montering i områder med høy trafikk. Workspace Entrance kan leveres i både rull på 2m*20m eller fliser i 50*50cm. Ved montering i fliser kan du enkelt bytte ut skadede deler eller utvide området etter behov.  

Vil du vite mer? Klikk på bilde for å gå til produktsiden. Der kan du kan se nærmere designene fra Workspace Entrance. Ønsker du mer informasjon finner du vår kontaktinformasjon her. 

Utleiematter

Siste delen av entrèsonen bør ta siste rest av fuktighet, og her an man legge en matte med høytabsorberende egenskaper. Denne bør være så stor at den ikke kan unngås. Et godt alternativ er utleiematter, som fungerer optimalt dersom de foregående sonene er prioritert. I et slikt tilfelle vil opptil 80% av smusset bli i mattesystemet og blir ikke med inn i bygget. Kombinasjonen av sonenes egenskaper vil redusere kostnader til renhold og vedlikehold, og samtidig bedre inneklimaet.

Ønsker du mer informasjon finner du vår kontaktinformasjon her. 

Vår klare anbefaling

Som din rådgiver innenfor gulv mener vi at et godt entre-system vil være en svært viktig prioritering. Matworks tilbyr et godt system med enkel montering og gunstige egenskaper som minsker vedlikeholdskostnader. Vår klare anbefaling er å investere i en god entre. 

Kontakt oss i dag, vi har inngangssystemer på lager i Norge for umiddelbar levering!

Les mer om entrèsystemer her