Natrium – Göteborg Universitet

I midten av november 2023 ble Natrium, et imponerende bygning med syv etasjer og 32 000 kvadratmeter, åpnet øverst på Medicinareberget. Bygningen er designet for 3 000 studenter, samt for forskere ved Naturvitenskapelige fakultet ved Göteborgs universitet. I bygningens nedre etasjer har studentene forelesningssaler og undervisningslaboratorier, mens forskere og annet personell har kontorer lenger opp. […]

Kullungen Barnehage

Kullungen Barnehage ligger i sentrum av Longyearbyen på Svalbard. Dens unike navn stammer fra Longyearbyens tidligere viktigste virksomhet, nemlig gruvedriften. Med eget kontor på Svalbard ble naturligvis LPO Arkitekter det beskrivende leddet i dette prosjektet, og de hadde et ønske om å bruke varme og gode farger. Gulvet er fra vår gummigulv-kolleksjoner Artigo Granito som […]

Svalbard Folkehøgskole

Svalbard Folkehøgskole er den nordligste vi har i landet, og ligger i bysamfunnet i Longyearbyen. Lokasjon og klimaforhold gjør stedet ypperlige til å forske på hvordan dette påvirker mennesker, dyr og naturen. Som verdens nordligste studiested er det også et yrende studentmiljø. Link Arkitektur gikk for et vinylgulv av høyeste kvalitet som er slitesterkt, men […]

NHH, Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole (NHH) er blant Europas ledende skoler innen økonomisk-administrative fag. Byggene til den tradisjonsrike skolen er tegnet av arkitektene Brøndmo og Lambach og sto ferdig i 1963. I 2021 var skolen  i mål med  rehabilitering av hovedbyggene, som blant annet omfattet ny fasadeløsning, innvendige ombygginger og tilpasninger for nye arbeids- og undervisningsformer. Origo Arkitektgruppe, […]

Borgafjellet barneskole

Borgafjellet barneskole ligger i Bjørnafjorden kommune, like utenfor Bergen. Skolen ble overlevert i 2021, og i 2022 var Borgafjellet en av fem nominerte til å vinne tittelen Årets skolebygg. Prosjektgruppen i LINK Arkitektur uttaler at det overordnede målet for prosjektet var å skape et sunt innemiljø for de 420 elevene og deres lærere. Prosjektgruppen satte […]

Evenes skole og flerbrukshall

Evenes skole stod ferdig oktober 2020, og høsten 2021 fikk den følge av flunkende ny flerbrukshall med både idrettshall og svømmebasseng. Skolen huser i dag elever fra 1. til 10. trinn, og er bygget for fremtiden, med kapasitet til en dobling i antall elever. Til prosjektet har vi levert gummigulv fra Artigo i en kombinasjon […]

Aust-Lofoten videregående skole

Aust-Lofoten videregående skole ligger i Svolvær i Lofoten, og er en kombinert skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. I perioden 2012-2017 fikk skolen et løft, med nytt tilbygg og folkebibliotek, og rehabilitering av eksisterende skolebygg.    

Finnsnes ungdomsskole

Finnsnes ungdomsskole i Senja, er en sentrumsnær skole med plass til 350 elever fra 8. – 10 klasse. Bygget på 7 500 kvadratmeter er formet som en bue, for å gi beskyttelse mot vær og vind på den til tider værharde øya. I skolebygget er det installert gummigulv fra kolleksjonen Artigo Granito, i kombinasjon med […]

Skrova skole

Øya Skrova ligger i Vestfjorden i Lofoten og har om lag 200 fastboende. På øya har innbyggerne de mest nødvendige tilbud, som nærbutikk, bank, apotek, skole og barnehage. Skrova skole ligger i naturskjønne omgivelser, med flotte uteområder og moderne fasiliteter. Til skolen har vi levert gulv fra serien Classic Mystique, et homogent gulvbelegg med klassisk […]

Øksnevad videregående skole

Øksnevad vgs. ligger i Klepp kommune, 10 minutter fra Sandnes sentrum. Her ble det valgt ca. 2000m2 med Kayar PRO gummigulv fra Artigo i fargene K70, K71 og K72.

Sommerlyst skole

Sommerlyst skole er en ungdomsskole sør på Tromsøya. Skolen er en av Tromsøs største ungdomsskoler, med i underkant av 500 elever.  

Utsikten Barnehage

Sted: Harstad Entreprenør: Pehab / Nilsen & Haukland Arkitekt: A3 arktitektkontor as Gulventreprenør: Bogstrand as Areal: 1000 kvm Ferdig: 2015 Materialvalg gulv: Artigo Gummigulv Granito PRO (G476 og G478) + Artigo Granito X-Elastic 4mm (G480)

Breivang videregående skole

Breivang vgs i Tromsø er en moderne skole som blant annet er kåret til ett av Norges beste arkitekttegnede bygg.  Bygget huser blant annet auditorium, læringsbalkonger og et fellesarealet, som også er i nær kontakt med naturen og verksteder utendørs.

Årstad Videregående Skole

Skolen ble etablert ved sammenslåing av Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole 1. august 2003. Årstad VGS har blitt rehabilitert for 750 millioner kroner i perioden 2004-2016, og omfatter et bruttoareal på 32 000 kvadratmeter. Fra høsten 2016 har skolen 170 ansatte og 1150 elever, herav 200 på voksenopplæring og 50 lærlinger. Skolen tilbyr både […]

Kongsgårdmoen Skole

Kongsgårdmoen skole ligger i naturskjønne omgivelser med barnehage, ungdomsskole og Skrim idrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Skolen har 49 ansatte og i overkant av 300 elever fordelt på 1.-7. trinn. Prosjektet er levert med homogen vinyl fra serien Pearlazzo, kombinert med underlaget Acustofoam, som sørger for god trinnlydsdemping.

Nord Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole ligger på Tynset i Hedmark. Prosjektet er en ny samlet videregående for hele Nordøsterdalen med hele åtte ulike fagretninger, og er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse i 2009 som ble vunnet av Longva arkitekter med forslaget ”Tuntreet”. Konkurransen tok utgangspunkt i en eksisterende skoletomt eiet av fylkeskommunen. Skolen ligger på et […]

Gullhaugen Barnehage

Gullhaugen barnehage ligger i gangavstand fra Harstad sentrum, med kort vei til mange fine turområder. Gullhaugen har plass til 60 barn i alderen 1-6 år og er en flerkulturell barnehage med  mangfold og sosial kompetanse som noen av sine satsningsområder. Barnehagen er installert med gummigulv fra serien Artigo Granito, et gulv med unike hygieniske egenskaper, som […]

Bråtejordet Skole

Bråtejordet er en moderne ungdomsskole som var ferdigstilt i 2014. Bygget har mottatt anerkjennelse for sin karakteristiske arkitektur og åpne soner som legger til rette for godt læringsmiljø. Gummigulv er godt egnet til bruk i undervisningsbygg fordi det oppfyller kravene til godt innemiljø. Til dette prosjektet ble det valgt gummigulv fra Artigo i ulike fargedesign.