shopping-cart

Jordobservatorium, Ny Ålesund

Beskrivende:
LPO Arkitekter
Utførende:
Maler Anderssen
Entreprenør:
Veidekke Artic
Foto:
Polyflor / Hanne Jørgensen